:: Software pro stavební, investorské a projekční firmy ::

Tento software obdržel jako jediný software čestné uznání v soutěži Grand Prix na výstavě For Arch 2000.

Systém obdržel jakožto jediný software čestné uznání v soutěži o cenu Inovace roku 2004

Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., FEng
člen Inženýrské akademie ČR


Mánesova 819
 278 01 Kralupy nad Vltavou, ČR
  mobil: +420 602 65 57 57
email: jarsky@contec.cz

Housing for You CZ a. s.
PhDr. Petr Barcal, MBA, LL.M.


Lužická 1094
 407 77 Šluknov
 mobil: +420 777 78 98 00
 email: petr.barcal@kmkbarci.cz


Ing. Pavel Vrána, tel. +420 606 311 944
http://www.netdatasoft.cz

 

Programové vybavení pro

 • rychlé modelování postupu výstavby s výpočtem ceny, termínů a zdrojů pomocí síťových grafů a průběžně aktualizované databáze cen, norem času a potřeby zdrojů ve stavebních procesech

 • tvorbu nabídek 

 • předvýrobní přípravu staveb (technologické normály, časové grafy, časoprostorové grafy, síťové grafy, bilance zdrojů v čase)

 • výrobní přípravu staveb (operativní plány, operativní evidence skutečné rozpracovanosti, aktualizaci dokumentů dle postupu výstavby)

 • kontrolu a řízení kvality stavební produkce, zpracování kontrolních a zkušebních plánů, evidenci provedených zkoušek, časový plán kontrol a provedených zkoušek

 • kontrolu působení stavební činnosti na životní prostředí, zpracování environmentálních plánů, evidenci provedených kontrol, časový plán kontrol envir. aspektů

 • plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, časové plány kontrol rizik BOZP, evidenci provedených kontrol

 • vyhodnocování nabídek v investorské sféře

 • operativní evidenci a fakturaci včetně plánu a sledování nákladů a zisku

 • přímé propojení na účetní agendu uživatele přes finanční deníky staveb

 • výpočet skutečné nákladovosti stavebních procesů

 • bilancování výrobního programu, cash-flow a ziskovosti firmy v čase

 • propojení výrobních kalkulací, výrobních faktur a rozpočtů uživatele na náš systém pro přípravu staveb

 • vše je podloženo aktuálními databázemi potřeb, cen, nákladů a kontrol kvality a soustavou typových síťových grafů což zvyšuje rychlost přípravy staveb více než 20krát oproti jiným systémům

Zpracování

 • expertiz postupu výstavby důležitých staveb

 • projektů organizace výstavby (POV)

 • síťových grafů významných staveb

 • technologických normálů, harmonogramů, časoprostorových grafů, bilancí zdrojů v čase, dokumentů pro řízení kvality stavební výroby, environmentálních plánů

 • cenových rozvah s časovými přehledy potřeby financí pro investory

 

Naše systémy jsou využívány již u více než 370 firem v ČR a SR.