:: Hardwarové požadavky a návaznosti ::

Systém CONTEC je určen pro mikropočítače kompatibilní s IBM PC vybavené operačními systémy Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10. Pro tisk výstupních sestav je zapotřebí tiskárny A4, pro rýsování harmonogramů a časoprostorových grafů je vhodný  plotter. Systém potřebuje cca 16 MB operační paměti, na pevném disku zabere včetně dat cca 25 MB. Další cca 3 MB jsou zapotřebí pro práci s konkrétními modely realizace staveb.

Je zajištěna přímá návaznost programového vybavení CONTEC a různých systémů výrobních kalkulací. V současné době může systém CONTEC přebírat údaje ze systému pro zpracování výrobních kalkulací a výrobních faktur AKALK Praha, Callida Praha, Eurocalc Praha, WinKros, Kros+ - ÚRS Praha, Porings Praha, STAVEX Plzeň, Stavkalk Praha, PC Soft Náchod, RTS/Buildpower Brno, HiPro Brno, KAROK Praha, Normex Praha, IPOS Teplice, DTS Tábor, KROS Žilina, KAREX Košice, Pyramida Prešov a UEOS Bratislava. Pomocí programu pro přenášení údajů z jakýchkoli tiskových sestav výkazů výměr a rozpočtů předaných ve formě počítačových souborů. Je možno do modelů realizace výstavby přenášet údaje o výměrách i z různých CAD systémů, pokud mají modul pro zpracování výkazů výměr, jakož i přímo z programu Excel. 

Ze systému je možné přebírat výstupní sestavy technologických rozborů, harmonogramů, rozpočtů, operativních plánů, bilanční tabulky zdrojů a kontrolních a zkušebních plánů do tabulkového kalkulátoru EXCEL, kde je možno provádět další úpravy, popř. transformaci do grafů. Dále je k dispozici export síťových grafů včetně pracnosti a nákladů činností přes Excelský soubor pro MS Project.