:: Bilancování zdrojů ::

Bilancování zdrojů pro několik modelů realizace výstavby v čase je obvyklým příslušenstvím všech programů pro řízení projektů. Tato oblast umožňuje sečíst potřebu vybraných zdrojů v čase pro řadu modelů zařazených do kalendáře. Při jednom výpočtu je možno bilancovat až 25 různých vybraných zdrojů. Zdroje mohou být bilancovány celkově, nebo bilance zdroje může být dále členěna jen pro procesy HSV, nebo PSV, nebo pro cizí subdodávky, popř. jen pro určitou profesi, nebo dodavatele. V systému CONTEC je možno bilancovat modely, které jsou sestaveny v různých časových jednotkách, tj. ve dnech, týdnech nebo měsících. Výsledkem bilance je tabulka nebo graf přehledu celkové potřeby vybraných technologických nebo ekonomických zdrojů v čase zahrnující všechny vybrané projekty a to v předem určené nejmenší časové jednotce, tj. ve dnech, nebo týdnech, dále v měsících, kvartálech a letech. Bilance se provádí nejen pro plánované hodnoty vypočtené z modelů realizace staveb, ale i pro skutečné čerpání zdrojů, které plyne z operativní evidence. Bilance je možné provádět po střediskách, divizích, nebo pro celý podnik.