:: Agregace ::

Systém CONTEC obsahuje též programové vybavení pro agregaci podrobných stavebně technologických projektů. To bylo vytvořeno s cílem mít automatizovanou možnost agregace základních dokumentů přípravy staveb zpracovaných v technologické struktuře dílčích stavebních procesů do dokumentů přípravy staveb v agregované informační úrovni, ve kterých jsou činnosti v technologické struktuře etapových procesů, procesů stupně rozestavěnosti, objektových procesů, skupin stavebních dílů a řemeslných oborů, prací jednotlivých dodavatelů a činností podle vlastní definice uživatele. 

V síťových grafech systému CONTEC vytvořených v technologické struktuře dílčích procesů (pracovních čet) je u každého procesu zadáno přiřazení do technologické etapy. Obvyklá čísla a názvy etapových procesů jsou: 0. zemní práce a bourání, 1. zakládání, 2. hrubá spodní stavba, 3. hrubá vrchní stavba, 4. střecha, 5. hrubé vnitřní konstrukce, 6. omítky a potěry, 7. podlahy, povrchy a technologie, 8. vnitřní kompletace, 9. vnější úpravy, 10. rezerva, přejímky. Tato technologická struktura výrobního procesu stavby, viz obr. 1, je totiž vhodná pro vyšší řídící složky dodavatelských firem a pro investory. Do těchto dokumentů, přestože jsou stručné, je ještě dostatečně technologicky “vidět”, mohou proto i částečně sloužit pro řízení stavby, i když ne již v takové přesnosti, jako dokumenty zpracované v technologické struktuře dílčích procesů.

Po kliknutí se obrázek zvětší...


Obr..1 Porovnávací harmonogram etapových procesů

Jsou-li i dokumenty zpracované v technologické struktuře technologických etap příliš podrobné, je možno je dále agregovat do struktury stupňů rozestavěnosti. Stupně rozestavěnosti rozeznáváme obvykle čtyři. I. stupeň rozestavěnosti - spodní stavba zahrnuje technologické etapy 0 - 2. II. stupeň - vrchní stavba a střecha zahrnuje 3. a 4. technologickou etapu. III. stupeň rozestavěnosti - hrubé vnitřní konstrukce a práce obsahuje 5. - 7. technologickou etapu a poslední IV. stupeň - dokončovací práce zahrnuje 8. - 10. technologickou etapu. Příklad harmonogramu modelu stavby 2 hal agregovaného do stupňů rozestavěnosti je v obr. 2.

Po kliknutí se obrázek zvětší...

Obr. 2 - Porovnávací harmonogram procesů stupně rozestavěnosti

Objektovému procesu se přiřazují všechny procesy dílčí, etapové nebo procesy stupně rozestavěnosti, které náleží určitému objektu, jež se opět rozpoznává dle stejného upřesnění názvu procesu (2. část názvu procesu). 

Po kliknutí se obrázek zvětší...

Obr. 3 - Harmonogram objektových procesů